Selecteer pagina

Vergoeding gehoorapparaat door zorgverzekeraar

De aanschaf van een hoortoestel kan behoorlijk in de papieren lopen. Het goedkoopste model ligt rond de 500 euro, terwijl de topmodellen het veelvoudige daarvan kunnen kosten. Het is dus logisch dat u wilt weten welke vergoeding voor de aanschaf van een gehoorapparaat u van uw verzekeraar terug krijgt. Én welk deel u zelf moet bijdragen. De aanschaf van een gehoorapparaat valt in de categorie hulpmiddelen en worden voor 75% in de basisverzekering gedekt. Dat betekent dat er een eigen bijdrage van 25% is. Die zult u zelf moeten betalen. Daarnaast van de aanschaf het gehoorapparaat onder het eigen risico. De hoogte van het eigen risico is voor 2020 vastgesteld op 385 euro. Om aanspraak te kunnen maken op de bijdrage van uw zorgverzekeraar moet de schade aan uw gehoor aanzienlijk zijn. Uw geluidsverlies moet minimaal 35 decibel bedragen. Een audicien kan dit tijdens een gehoortest voor u vaststellen. We geven een kort rekenvoorbeeld:

  • Bas koopt een hoortoestel van 1.000 euro. 75% daarvan wordt vergoed door de zorgverzekeraar. Dat is 750 euro. Bas moet zelf 250 euro bij leggen.
  • Bas is echter geen grootverbruiker voor wat betreft medische zorg. Hij heeft dit jaar pas 85 euro aan zijn eigen risico verbruikt. Van die 750 euro die Bas terug krijgt, moet hij dus nog eens 300 euro zelf betalen. In totaal is zijn vergoeding voor het hoortoestel dus 450 euro. Die krijgt hij van zijn verzekeraar terug.

Mocht u kosten maken voor het gehooronderzoek, dan valt dit ook onder de basisverzekering en wordt dat door uw zorgverzekeraar betaald. Via onze website kunt u overigens een gratis hoortest bij een erkend audicien aanvragen.

Categorieën

Voor de zorgverzekering is het nodig vast te stellen hoe groot de gehoorschade is. Na een hoortest wordt de gehoorschade in een categorie van 1 tot en met 5 ingedeeld. Een StAr-audicien of uw arts mag dit vaststellen. De zorgverzekering vergoedt alleen een gehoorapparaat uit de categorie die voor u is vastgesteld. Het komt voor dat een audicien u probeert een vaak duurder toestel uit een hogere categorie te verkopen. U krijgt een voor een dergelijk toestel geen, of in het beste geval een lagere vergoeding van uw verzekeraar.

Extra vergoeding gehoorapparaat via aanvullende zorgverzekering

Veel zorgverzekeraars bieden de mogelijkheid tot een aanvullende zorgverzekering, waarin in sommige gevallen ook een verhoogde vergoeding voor een hoortoestel is meegenomen. Mocht u een aanvullende verzekering hebben, is het dus van belang dat u goed checkt of uw zorgverzekeraar een extra vergoeding voor uw hoortoestel heeft meegenomen in de aanvullende verzekering. Bij Independer.nl kunt u overigens verschillende aanvullende zorgverzekeringen met elkaar vergelijken.

Kan ik alle audiciens kiezen?

Zorgverzekeraars bieden een restitutie- en een naturapolis aan. De keuzevrijheid bij het kiezen van uw audicien hangt af van welke van de twee polissen u heeft. Als u een restitutiepolis heeft, dan bent u helemaal vrij in de keuze voor een audicien. Let er wel op dat u te maken heeft met een erkend StAr-audicien. Audicien-bedrijven die in dit register zijn opgenomen, mogen een categorie hulpmiddelen aan u toewijzen. En dat is nodig om uw gehoortoestel (gedeeltelijk) vergoed te krijgen. Heeft u een naturapolis, dan heeft de verzekeraar contracten afgesloten met een aantal audiciens. U kunt dan alleen bij die audiciens terecht voor de aanschaf van uw hoortoestel. Gaat u winkelen bij een audicien die niet is gecontracteerd door uw zorgverlener, kan het voorkomen dat u een groter deel, of het gehele gehoorapparaat zelf moet betalen.

Vergoeding gehoorapparaat voor kinderen tot en met 18 jaar

Als u een kind heeft dat een gehoorapparaat nodig heeft, dan wordt dat geheel uit de basisverzekering gedekt. U hoeft dan dus geen eigen bijdrage te betalen. Als u een hoortoestel nodig heeft om vrijwilligerswerk te doen, bieden sommige gemeenten de mogelijkheid aan om vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning een extra vergoeding te krijgen. U kunt bij u gemeente hier navraag naar doen. Vergoeding Gehoorapparaat

Shares